เกี่ยวกับเรา

บริษัท มาสเตอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

          ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และบริการติดตั้งฉนวนป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรจากสัตว์ ฉนวนครอบบุชชิ่ง ฉนวนครอบดรอปเอาท์ฟิวส์ ตาข่ายป้องกันสัตว์ ฉนวนครอบสวิตซ์ใบมีด ตลอดจนนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เครื่องมือบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ป้ายไฟ งานจราจรต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรับออกแบบก่อสร้างระบบไฟฟ้า, PM ระบบไฟฟ้าโรงงาน, งานแมคคาทรอนิกส์, และงานควบคุมอัตโนมัติต่าง ๆ ซึ่งบริษัทของเราตั้งอยู่ที่ 415 หมู่ที่ 10 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย และได้ดำเนินการทางธุรกิจดังต่อไปนี้.
ฉนวนครอบดรอปเอาท์ฟิวส์
ผลิตและจัดจำหน่าย

ฉนวนไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าลัดลงจรจากสัตว์ ฉนวนครอบบุชชิ่ง ฉนวนครอบดรอปเอาท์ฟิวส์
ฉนวนครอบสายไฟฟ้า ไลน์การ์ดครอบสายไฟฟ้า (Conductor Covers)
เครื่องกรองน้ำมันหม้อแปลง
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ
เครื่องมือก่อสร้าง, บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
เครื่องมือฮอทไลน์
อุปกรณ์ความปลอดภัย, PPE
โคมไฟ LED, High bay, Street Light
PM บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
บริการ

PM บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
ออกแบบ ก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและหม้อแปลง
ติดตั้งฉนวนป้องกันไฟฟ้าลัดลวงจร
ออกแบบ ติดตั้งระบบแสงสว่าง
ติดตั้งตาข่ายป้องกันนก สำหรับบ้าน อาคาร โรงงาน
Smart Warehouse
Smart Home, Smart Office
Automation Systems
Intelligent Electricity Systems