หัวไฮดรอลิกส์ย้ำหางปลา

หัวไฮดรอลิกส์ย้ำหางปลา, Hydraulic Head, หัวไฮดรอลิกส์บีบหางปลา, หัวไฮดรอลิกบีบหลอดต่อสาย, หัวไฮดรอลิกย้ำหลอดต่อสาย