ปากจับสาย (Wire Grip)

ปากจับสาย, Wire Grip, แคล้มป์จับสาย, คัมอะลอง, Cum-a-long, cum a long, cum along, กิ๊ปจับสาย, กริ๊ปจับสาย, กริ๊ปดึงสาย, แคล้มป์ดึงสาย