เข็มขัดนิรภัย เข็มขัดปีนเสา

เซฟตี้เบล, เข็มขัดปีนเสา, สายรัดกันตก, เข็มขัดนิรภัยปีนเสา, เข็มขัดกันตก, safety belt, safety strap, Body Harness