หนามป้องกันสัตว์

หนามป้องกันสัตว์ (spike units) หนามกันนก หนามป้อนกันนก ป้องกันสัตว์อยู่อาศัย ทำรังบนเสาไฟฟ้า