ตาข่าย แผ่นอลูมิเนียม

ตาข่ายและแผ่นอลูมิเนียมป้องกันสัตว์ปีนขึ้นเสาไฟฟ้า