ดิสคอนเนคติ้งสวิตซ์แบริเออร์

แผ่นกั้นแบริเออร์สวิตซ์ตัดตอน (Disconnecting switch barrier) แบริเออร์สวิตช์ใบมีด แบริเออร์ดีสคอนเนคติ้งสวิตซ์ ดิสคอนเนคติ้งสวิตซ์แบริเออร์