ฉนวนครอบล่อฟ้า

ฉนวนครอบล่อฟ้า (Lightning Arrester Covers) ฉนวนครอบไลท์ติ้งอาเรสเตอร์ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรจากสัตว์สำหรับล่อฟ้าแรงสูง