ฉนวนครอบบุชชิ่ง

ฉนวนครอบบุชชิ่งหม้อแปลง (Bushing covers) ป่องกันไฟฟ้าลัดวงจรที่บุชชิ่งของหม้อแปลงจากสัตว์