ไม้ชักฟิวส์สไลด์ 3m-2
ไม้ชักฟิวส์ - Disconnect Sticks
ไม้ชักฟิวส์สไลด์ - Hot stick
ไม้ชักฟิวส์สไลด์ 3m-2
ไม้ชักฟิวส์ 3m-2
ไม้ชักฟิวส์สไลด์ 3m-2
ไม้ชักฟิวส์ - Disconnect Sticks
ไม้ชักฟิวส์สไลด์ - Hot stick
ไม้ชักฟิวส์สไลด์ 3m-2
ไม้ชักฟิวส์ 3m-2

ไม้ชักฟิวส์สไลด์ 3M-2

4,600.00 ฿

In stock

ไม้ชักฟิวส์สไลด์ 3 เมตร 2 ส่วน

ไม้ชักฟิวส์

ไม้ชักฟิวส์สไลด์ 3 เมตร 2 ส่วน

Hot Sticks 3 meters (2 Sections)

       ไม้ชักฟิวส์สไลด์ 3 เมตร 2 Sections (Disconnect Sticks / Hot Sticks) ความยาวสูงสุด 3 เมตรเมื่อไสลด์ออกจนสุด ควบคุมการล็อกไสลด์ยืดหดด้วยการหมุนบิดที่ด้ามจับ

ไม้ชักฟิวส์ 3m

ลักษณะการใช้งาน :
  • ใช้สำหรับปลด สับ ชัก ดึก อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
  • ใช้สำหรับปลด สับฟิวส์คัทเอาท์ ฟิวส์แรงสูง
  • ใช้สำหรับเคาะตรวจสอบลูกถ้วยฉนวนแรงสูง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
  • ความยาวต่ำสุด (Minimum Length) 1.65 เมตร
  • ความยาวสูงสุด (Maximum Length) 3 เมตร เมื่อไสลด์ออกจนสุด
  • หัวต่อแบบ Standard Universal สามารถปรับเปลี่ยนติดตั้งอุปกรณ์อื่นได้ เช่น Voltage Detector, Current Measuring
  • แพคแกจ 1 ชุด ประกอบด้วย ไม้ชักฟิวส์ หัวไม้ชักฟิวส์ และ ซองผ้าสำหรับสวมใส่ไม้ชักฟิวส์

ไม้ชักฟิวส์ 3 เมตร