ไม้ชักฟิวสไสลด์
ไม้ชักฟิวส์สไลด์
ไม้ชักฟิวส์สไลด์
ไม้ชักฟิวส์
triangular-5
ไม้ชักฟิวสไสลด์
ไม้ชักฟิวส์สไลด์
ไม้ชักฟิวส์สไลด์
ไม้ชักฟิวส์
triangular-5

ไม้ชักฟิวส์สไลด์ 10 M

16,500.00 ฿

In stock

ไม้ชักฟิวส์สไลด์ IR-235 (10 m, 8 sections)

ไม้ชักฟิวส์

ไม้ชักฟิวส์สไลด์ 10 เมตร

Triangle Hot Sticks (8 Sections)

       ไม้ชักฟิวส์สไลด์ด้ามจับสามเหลี่ยม 8 Sections (Triangle Disconnect Sticks / Hot Sticks) ความยาวสูงสุด 10 เมตรเมื่อไสลด์ออกจนสุด ควบคุมการล็อกไสลด์ยืดหดด้วยปุ่มล็อกที่ด้ามจับ

ไม้ชักฟิวส์สไลด์

ลักษณะการใช้งาน :
  • ใช้สำหรับปลด สับ ชัก ดึก อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
  • ใช้สำหรับปลด สับฟิวส์คัทเอาท์ ฟิวส์แรงสูง
  • ใช้สำหรับเคาะตรวจสอบลูกถ้วยฉนวนแรงสูง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
  • ความยาวต่ำสุด (Minimum Length) 1.7 เมตร
  • ความยาวสูงสุด (Maximum Length) 10.0 เมตร เมื่อไสลด์ออกจนสุด
  • หัวต่อแบบ Standard Universal สามารถปรับเปลี่ยนติดตั้งอุปกรณ์อื่นได้ เช่น Voltage Detector, Current Measuring
  • แพคแกจ 1 ชุด ประกอบด้วย ไม้ชักฟิวส์ หัวไม้ชักฟิวส์ และ ซองผ้าสำหรับสวมใส่ไม้ชักฟิวส์

ไม้ชักฟิวส์