หัวไม้ชักฟิวส์
หัวไม้ชักฟิวส์
หัวไม้ชักฟิวส์
หัวไม้ชักฟิวส์
หัวไม้ชักฟิวส์
หัวไม้ชักฟิวส์

หัวไม้ชักฟิวส์

700.00 ฿

In stock

หัวไม้ชักฟิวส์ แบบ Universal ผลิตจากอลูมิเนี่ยมอัลลอยด์

หัวไม้ชักฟิวส์ Universal อลูมิเนี่ยมอัลลอยด์

       หัวไม้ชักฟิวส์ (Disconnecting Switch Head) แบบ Standard Universal สามารถใช้ติดตั้งกับไม้ชักฟิวส์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีหัวต่อแบบ Universal ได้

ลักษณะการใช้งาน :
  • ใช้ติดตั้งกับไม้ชักฟิวส์ สำหรับใช้งานปลด สับ ชัก ดึก อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
  • หัวต่อแบบ Standard Universal ช่วยให้สามารถใช้ติดตั้งกับไม้ชักฟิวส์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีหัวต่อแบบ Universal ได้
  • ตัวหัวไม้ชักฟิวส์ผลิตจากอลูมิเนี่ยมอัลลอยด์