ออกแบบติดตั้งระบบแสงสว่าง

         บริการออกแบบติดตั้งระบบแสงสว่าง หรือไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับอาคารและโรงงาน ทั้งภายนอกและภายในอาคาร บริษัทของพร้อมให้คำแนะนำและการบริการติดตั้งระบบแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และถูกต้องตามมาตรฐานที่กฏหมายกำหนด พร้อมด้วยการจำลอง (Simulate) ระบบแสงสว่างก่อนการติดตั้งจริง.