ออกแบบก่อสร้างระบบไฟฟ้า

         บริการออกแบบ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Substation) ติดตั้งหม้อแปลง ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ออกแบบติดตั้งเครื่องจักรสำหรับอาคารและโรงงาน ติดตั้งโหลดพาแนล (Load Panel) ติดตั้งตู้ MDB ตู้ DB และตู้ควบคุม.