ฉีด ขึ้นรูปพลาสติก

         บริการฉีดพลาสติก บริการขึ้นรูปพลาสติก บริการผลิตชิ้นงานพลาสติกตามความต้องการของลูกค้า ทั้งชนิดพลาสติกที่ต้องการฉีดและรูปแบบลักษณะตามที่ลูกค้าได้ออกแบบมา พร้อมให้คำปรึกษาในการฉีดพลาสติก.