บริการของเรา

บริการของเรา

ติดตั้งฉนวนป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

บริการติดตั้งเบิร์ดการ์ด ฉนวนครอบดรอปเอ้าท์ฟิวส์ ฉนวนครอบบุชชิ่ง ฉนวนครอบล่อฟ้า แบริเออร์ ตาข่าย แผ่นอลูมิเนียมกันสัตว์ปีนเสา.

ติดตั้งหม้อแปลง ระบบไฟฟ้า

บริการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรโรงงาน ปักเสาไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลง เดินสายไฟฟ้า พาดสายเคเบิ้ล.

ออกแบบก่อสร้างระบบไฟฟ้า

บริการ ออกแบบและก่อสร้าง โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก สถานีไฟฟ้า (Substation) หม้อแปลง ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารและโรงงาน.

PM บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

บริการ PM ระบบไฟฟ้า ตรวจสอบปัญหา วัดจุดร้อน ซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน.

ออกแบบติดตั้งระบบแสงสว่าง

บริการ ออกแบบติดตั้งระบบแสงสว่าง ไฟแสงสว่าง สำหรับอาคารและโรงงาน ทั้งภายนอกและภายใน.

ฉีด ขึ้นรูปพลาสติก

บริการ ฉีดพลาสติก ขึ้นรูปพลาสติก ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ พร้อมให้คำปรึกษาในการฉีดพลาสติก.